Terug

Landelijke afspraken

In landelijk overleg zijn afspraken gemaakt over de coordinatie, de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de prenatale screening.
Prenatale screening betreft een bevolkingsonderzoek dat in Nederland aan iedere zwangere wordt aangeboden. Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken(SPSAO) is een van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO).

Uitvoerende partijen zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen zijn in het kader van de WBO verplicht een contract af te sluiten met hun regionaal centrum. Daarnaast dienen alle individuele zorgverleners een kwaliteitsovereenkomst aan te vragen voor het uitvoeren van de prenatale screeningsonderzoeken.

Onder uitvoering van de prenatale screening vallen de volgende verrichtingen:
- de counseling voor prenatale screening,
- de combinatietest, NIPT
- de 20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek).

Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM raadplegen. Klik hiervoor op de onderstaande link.

Kwaliteitseisen RIVM >>