Nieuws Gezondheisraad

13 weken echo

Op 22 december is het advies van de gezondheidsraad commissie verschenen over de prenatale screening.

Lees meer...


 

Presentaties NIPT bijscholing

maart 2017

Voor de invoering van de NIPT als eerste screeningstest hebben alle counselors zich moeten nascholen. Op 2, 14 en 20 maart hebben deze bijscholingen plaatsgevonden in respectievelijk het VUmc en het AMC. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Lees meer...


 

NIPT

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het NIPT-consortium (bestaande uit de acht universitair medische centra) per 1 april een vergunning verleend voor het gebruik van de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Diagnostiek) als vervolgscreening tijdens de zwangerschap. Dat betekent concreet dat vrouwen bij wie een verhoogd risico is vastgesteld (meestal met een combinatietest) op trisomie 21, 13 of 18 (syndroom van Down, Patau of Edwards), daarna kunnen kiezen voor de NIPT als vervolgonderzoek, naast de nu al beschikbare vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De minister neemt dit besluit op basis van advies van de Gezondheidsraad.

Lees meer...


 

NIPT vergoeding

Op 1 april 2014 is in Nederland de wetenschappelijke TRIDENT-studie gestart: de “Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing”. Als een zwangere in aanmerking komt voor NIPT, dan krijgt ze deze test vergoed, ongeacht haar leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico.

Lees meer...