Screenen op aangeboren afwijkingen

Alle zwangeren kunnen laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met een chromosomale afwijking. Hiervoor wordt de combinatietest aangeboden met bloedafname tussen de 9de en de 13de week van de zwangerschap en een echo-onderzoek rond de 12de week.

Lees meer...


 

Microarray onderzoek

Bij prenataal echo-onderzoek is één of zijn meerdere aangeboren afwijking(en) bij uw ongeboren kind gezien. Bij het standaard onderzoek (QF-PCR) in een vruchtwaterpunctie of vlokkentest wordt gekeken of deze afwijking(en) worden veroorzaakt door een chromosoomafwijking, of een afwijking in het aantal geslachtschromosomen. Nu wordt aan u voorgesteld om, naast het standaard onderzoek ook een Microarray onderzoek te verrichten. In deze folder wordt deze techniek verder uitgelegd.

Lees meer...